Уучлаарай
Техникийн саатал гарсан тул та бүхнээсээ хүлцэл өчье! Шууд ярилцлага түр хугацаагаар хойшлогдсон болно.
Нийт саналын тоо
139365
Мобайл хувилбарууд

33-р сургуулийн ахлах, бага, биеийн тамирын хичээлийн байруудыг тойруулан хашаа хийж, хаалга бүрт камер байрлуулж өгнө үү. Сүүлийн үед бага насны хүүхэд алга болох, дээрэмдүүлэх, зодуулах асуудал их гарч байгааа тул тус сургуулийг хашаалж, камержуулахыг нэн тэргүүнд хүсэж байна. Мөн сургуулийн төв хаалганы хажууд автомашины төлбөртэй зогсоол байрлуулж байгаа нь сурагч бага насны хүүхдүүдийн аюулгүй байдалд ноцтой нөлөөлж байна.

“11 11 ТӨВ” 2017-12-07 14:04 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар -руу хуваарилав.

ECM API 2017-12-07 14:31 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Дүнжингарав салбарын үйлчилгээний ажилтан Өнөржаргал: Саналыг хүлээн авлаа.

ECM API 2017-12-07 17:39 [ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар ]-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Сарангуа: [] “Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар” -д Өргөдөл, гомдлыг шилжүүллээ. Шалгаж, шийдвэрлээд иргэнд хариу өгнө үү.

“11 11 ТӨВ” 2017-12-11 10:24 Нийслэлийн боловсролын газарт шилжүүлнэ үү.

ECM API 2017-12-11 19:47 [ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар ]-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Сарангуа: [] “Нийслэлийн Боловсролын газар” -д Өргөдөл, гомдлыг шилжүүллээ. Шилжүүлэв.

ECM API 2017-12-13 12:00 [ Нийслэлийн Боловсролын газар ]-н Дарга Гантулга: [] “Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтэс” -д Өргөдөл, гомдлыг шилжүүллээ. Судалж, хариу өгөх

ECM API 2017-12-15 08:37 Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтэс-н Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Амгалан: Саналыг хүлээн авлаа.

ECM API 2017-12-15 08:44 Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтэс-н Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Амгалан: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : Хүсэлтийг сургуулийн захиргаанд уламжлан тодорхой үр днтэй ажил зохион байгуулах чиглэлийг БХ-ээс өглөө. Төлбөртэй зогсоолын тухайд 33-р сургуулийн захиргаатай ямар ч холбоогүй бөгөөд тус сургуулийн захиргаанаас удаа дараа холбогдох байгуулагад нь сургуулийн хажууд ойрхон төлбөртэй зогсоол ажиллуулахгүй байхыг анхааруулсан албан бичгийг хүргэсэн байна. Цаашид ч энэ асуудал дээр онгцой анхаарч ажиллах болно.

ECM API 2017-12-15 08:44 Саналыг хаав.

ECM API 2017-12-18 18:20 Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтэс-н Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Амгалан: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : "Хүсэлтийг сургуулийн захиргаанд уламжлан тодорхой үр днтэй ажил зохион байгуулах чиглэлийг БХ-ээс өглөө. Төлбөртэй зогсоолын тухайд 33-р сургуулийн захиргаатай ямар ч холбоогүй бөгөөд тус сургуулийн захиргаанаас удаа дараа холбогдох байгуулагад нь сургуулийн хажууд ойрхон төлбөртэй зогсоол ажиллуулахгүй байхыг анхааруулсан албан бичгийг хүргэсэн байна. Цаашид ч энэ асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллах болно.

ECM API 2017-12-18 18:20 Саналыг хаав.