Уучлаарай
Техникийн саатал гарсан тул та бүхнээсээ хүлцэл өчье! Шууд ярилцлага түр хугацаагаар хойшлогдсон болно.
Нийт саналын тоо
145040
Мобайл хувилбарууд

ЧДүүргийн 3-р хорооны 40-р байрны урд шинэ барилгын ажил хийгдэж байгаа боловч өнөөдөр тус барилгын дээрээс трубо газарт шууд унасан. Тус барилга нь хөдөлмөр аюулгүйн байдлыг мөрдөхгүй байгаа мөн шөнийн 04.00 цагт хүртэл барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэж оршин суугчдийн амгалан тайван байдал, эрүүл мэндэд заналхийлж байна. Тус барилгын доогуур хүүхдүүд дугуйтай зорчиж тоголдог, автомашины зогсоолтой. Цаашид энэ мэтээр барилгын эд зүйлс тэнгэрээс унаад ирвэл хэн хариуцлага хүлээх вэ? Энэ асуудлыг дорвитой шалгаж арга хэмжээ авна уу.

“11 11 ТӨВ” 2018-06-13 15:29 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар -руу хуваарилав.

ECM API 2018-06-13 15:43 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Оргил салбарын үйлчилгээний ажилтан Байгальмаа: Саналыг хүлээн авлаа.

ECM API 2018-06-13 17:18 [ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар ]-н Шийдвэрлэлтийн хяналт, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Энхмаа: [] “Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар” -д Өргөдөл, гомдлыг шилжүүллээ. Судалж, шийдвэрлэнэ үү.

ECM API 2018-06-13 18:16 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Дэд дарга Даваасүрэн: Саналыг хүлээн авлаа.

ECM API 2018-06-13 19:17 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хэлтсийн дарга Баттөгс: Саналыг хүлээн авлаа.

ECM API 2018-06-14 08:07 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Саналыг хүлээн авлаа.

ECM API 2018-07-02 14:13 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын ирүүлсэн гомдлыг үзэж хариу мэдэгдэх хуудсаар биечлэн уулзаж хариуг өглөө.

ECM API 2018-07-02 14:13 Саналыг хаав.

ECM API 2018-07-02 14:14 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын ирүүлсэн гомдлыг үзэж хариу мэдэгдэх хуудсаар биечлэн уулзаж хариуг өглөө.

ECM API 2018-07-02 14:14 Саналыг хаав.

ECM API 2018-07-02 14:14 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын ирүүлсэн гомдлыг үзэж хариу мэдэгдэх хуудсаар биечлэн уулзаж хариуг өглөө.

ECM API 2018-07-02 14:14 Саналыг хаав.

ECM API 2018-07-02 14:14 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын ирүүлсэн гомдлыг үзэж хариу мэдэгдэх хуудсаар биечлэн уулзаж хариуг өглөө.

ECM API 2018-07-02 14:14 Саналыг хаав.

ECM API 2018-07-02 14:14 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын ирүүлсэн гомдлыг үзэж хариу мэдэгдэх хуудсаар биечлэн уулзаж хариуг өглөө.

ECM API 2018-07-02 14:14 Саналыг хаав.

ECM API 2018-07-02 14:14 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын ирүүлсэн гомдлыг үзэж хариу мэдэгдэх хуудсаар биечлэн уулзаж хариуг өглөө.

ECM API 2018-07-02 14:14 Саналыг хаав.

ECM API 2018-07-02 14:14 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын ирүүлсэн гомдлыг үзэж хариу мэдэгдэх хуудсаар биечлэн уулзаж хариуг өглөө.

ECM API 2018-07-02 14:14 Саналыг хаав.

ECM API 2018-07-02 14:15 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын ирүүлсэн гомдлыг үзэж хариу мэдэгдэх хуудсаар биечлэн уулзаж хариуг өглөө.

ECM API 2018-07-02 14:15 Саналыг хаав.

ECM API 2018-07-02 14:15 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын ирүүлсэн гомдлыг үзэж хариу мэдэгдэх хуудсаар биечлэн уулзаж хариуг өглөө.

ECM API 2018-07-02 14:15 Саналыг хаав.

ECM API 2018-07-02 14:15 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын ирүүлсэн гомдлыг үзэж хариу мэдэгдэх хуудсаар биечлэн уулзаж хариуг өглөө.

ECM API 2018-07-02 14:15 Саналыг хаав.

ECM API 2018-07-03 08:14 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Рэнчинванжил: Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлээ. : иргэн А.Хосбаярын гомдлыг шалгаж үзэхэд нэг чиглэлийн хоёр улсын байцаагч шалгалт хийх боломжгүй байгаа тул гомдол гаргасан иргэнд биечлэн танилцуулж хариу мэдэгдэх хуудсаар шийдвэрлэв.

ECM API 2018-07-03 08:14 Саналыг хаав.