Уучлаарай
Техникийн саатал гарсан тул та бүхнээсээ хүлцэл өчье! Шууд ярилцлага түр хугацаагаар хойшлогдсон болно.
Нийт саналын тоо
145040
Мобайл хувилбарууд

ХУДүүргийн 16-р хорооны Буянт-Ухаа 1 хорооллын 701-р байрны 1 давхарын айлуудын хана цуурч, обой хууларсан, цонхнуудын завсар хагарч, мөстсөн байдалтай байна. Энэ асуудлыг яаралтай шалгаж өгнө үү.

“11 11 ТӨВ” 2018-12-06 13:19 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар -руу хуваарилав.

UBSmart ERP API 2018-12-06 15:00 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Төрийн албан хаагчийн сургалт, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Урантуяа: : Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2018-12-06 15:01 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Төрийн албан хаагчийн сургалт, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Урантуяа: Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2018-12-07 08:19 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт, нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Янжинлхам: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2018-12-07 08:37 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт, нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Янжинлхам: Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Засаг даргын Тамгын газрын дарга Б.Энхболд -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2018-12-07 14:32 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Засаг даргын Тамгын газрын дарга Б.Энхболд: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2018-12-07 16:08 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Засаг даргын Тамгын газрын дарга Б.Энхболд: Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга Ц.Бат-Эрдэнэ -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2018-12-07 17:30 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга Ц.Бат-Эрдэнэ: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2018-12-07 17:33 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга Ц.Бат-Эрдэнэ: Буцаалаа./Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст шилжүүлнэ үү. /

UBSmart ERP API 2018-12-10 09:15 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт, нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Янжинлхам: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2018-12-10 10:17 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт, нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Янжинлхам: Буцаалаа./Чиг үүргийн дагуу Хан-Уул дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс рүү буцаах/

UBSmart ERP API 2018-12-10 15:51 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт, нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Янжинлхам: Буцаалаа./Чиг үүргийн дагуу тус дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс рүү буцааж өгнө үү./

UBSmart ERP API 2018-12-10 16:15 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Л.Туяа: Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2018-12-17 09:57 Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-н Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Б.ЦЭНГЭЛ: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2018-12-17 10:34 Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-н Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Б.ЦЭНГЭЛ: Буцаалаа./Тус хэлтэст барилгын хяналтын улсын байцаагчын орон тоо байхгүй тул Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газарт шилжүүлж өгнө үү./

UBSmart ERP API 2018-12-17 17:12 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Л.Туяа: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2018-12-18 10:47 Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-н Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Б.ЦЭНГЭЛ: Буцаалаа./Тус хэлтэст ирсэн өргөдөл, гомдлыг erp.ulaanbaatar.mn системийн доголдолын улмаас 2018 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл нээж үзэх боломжгүй байсан тул иргэний өргөдлийг хугацаа хэтрүүлж буцаасан болно. Иймд гомдлыг Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газарт шилжүүлүүлэхээр дахин буцаав. /Тус хэлтэст барилгын хяналтын улсын байцаагчын орон тоо байхгүй тул шийдвэрлэх боломжгүй байна.//

UBSmart ERP API 2018-12-18 11:05 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Л.Туяа: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2018-12-18 13:05 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан Ц.Энхзаяа: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2018-12-18 14:47 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан Т.Өлзийт: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Дэд дарга С.Даваасүрэн -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2018-12-18 15:53 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Дэд дарга С.Даваасүрэн: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2018-12-18 15:54 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Дэд дарга С.Даваасүрэн: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хэлтсийн дарга Н.Гантулга -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2018-12-19 09:57 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хэлтсийн дарга Н.Гантулга: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2018-12-19 09:58 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хэлтсийн дарга Н.Гантулга: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Т.БАТЦЭНГЭЛ -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2018-12-19 10:25 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Т.БАТЦЭНГЭЛ: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-01-02 12:08 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Т.БАТЦЭНГЭЛ: Буцаалаа./2018 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн Б/589 дугаартай тушаалаар ажлаас чөлөөлөгдсөн тул буцаав./

UBSmart ERP API 2019-01-02 14:30 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Архивын ажилтан Д.ДАВААДОРЖ: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-01-02 14:37 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Архивын ажилтан Д.ДАВААДОРЖ: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хэлтсийн дарга Н.Гантулга -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-01-02 15:52 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хэлтсийн дарга Н.Гантулга: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-01-02 15:54 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Хэлтсийн дарга Н.Гантулга: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Л.Жаргалсайхан -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-01-02 16:00 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Л.Жаргалсайхан: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-01-04 16:59 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Б.Сарантуяа: Хугацаа сунгалаа./30 хоног/

UBSmart ERP API 2019-01-14 14:31 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Л.Жаргалсайхан: Шийдвэрлэлээ/<p>Иргэний ирүүлсэн гомдлын дагуу "Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх" тухай 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 02-03/07 дугаартай удирдамжийн дагуу шалгалтыг хийхээр иргэн Т.Төгсбартай холбогдоход: барилгын холбогдолтой асуудлыг НМХГ-аас өмнө шалгаж байсан бөгөөд шалгалтын дагуу харьяа СӨХ-тойгоо ярьж дулааны улиралд зарим засварын ажлыг СӨХ гүйцэтгэх болсон тул одоо шалгуулахгүй гэв.</p><p> Гомдол гаргасан иргэн хөдөө явсан гэж 99028050 дугаартай утасаар холбогдоход мэдэгдэв. </p>/

UBSmart ERP API 2019-01-14 17:52 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Б.Сарантуяа: Хариу хяналаа./Хангалттай шийдвэрлэсэн/

UBSmart ERP API 2019-01-14 17:52 Саналыг хаав.