Уучлаарай
Техникийн саатал гарсан тул та бүхнээсээ хүлцэл өчье! Шууд ярилцлага түр хугацаагаар хойшлогдсон болно.
Нийт саналын тоо
147199
Мобайл хувилбарууд

Чингэлтэй дүүргийн 16-р хорооны цагдаа Өлзий, Шинэбаяр нарт талархал илэрхийлье. Цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.

“11 11 ТӨВ” 2019-02-11 13:53 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар -руу хуваарилав.

UBSmart ERP API 2019-02-11 14:09 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Үйлчилгээний ажилтан Д.Байгальмаа: : Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-02-11 14:15 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Үйлчилгээний ажилтан Д.Байгальмаа: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 14:16 Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс-н Бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч С.Ууганбаяр: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-02-11 14:18 Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс-н Бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч С.Ууганбаяр: Буцаалаа./Тус цагдаагийн хэлтэс нь Чингэлтэй дүүргийн 1-9 дүгээр хороог хариуцан ажилладаг. Энэ 16 дугаар хорооны цагдаад ирсэн талархал нь Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийнх байх тул буцаав./

UBSmart ERP API 2019-02-11 14:32 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Б.Сарантуяа: Нийслэлийн Цагдаагийн газар -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 15:50 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:04 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:04 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:04 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:04 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:07 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:07 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:12 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:12 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:14 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:14 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:14 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-11 16:14 Нийслэлийн Цагдаагийн газар-н Даргын даалгавар гүйцэтгэгч О.Ганчимэг: Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-02-13 15:50 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Б.Сарантуяа: Хариу хяналаа./Хангалттай шийдвэрлэсэн/

UBSmart ERP API 2019-02-13 15:50 Саналыг хаав.