Уучлаарай
Техникийн саатал гарсан тул та бүхнээсээ хүлцэл өчье! Шууд ярилцлага түр хугацаагаар хойшлогдсон болно.
Нийт саналын тоо
150334
Мобайл хувилбарууд

Сүхбаатар дүүргийн 13-р хорооны Ногоон талбай 5-р гудамжны 11-р хашаа нь хойноосоо ус орж ирэн гол шиг болоод байна. Үүнээс үүдэн баруун талын бүх хашаа усанд автаж байна. Энэ асуудлыг яаралтай шалгаж шийдэж өгнө үү.

“11 11 ТӨВ” 2019-08-12 09:44 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар -руу хуваарилав.

UBSmart ERP API 2019-08-12 17:46 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Үйлчилгээний ажилтан Г.Сувд-Эрдэнэ: : Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-08-12 17:47 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Үйлчилгээний ажилтан Г.Сувд-Эрдэнэ: Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-08-15 13:31 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Чимэддулам: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-08-15 13:31 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Чимэддулам: Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Засаг даргын Тамгын газрын дарга Н.Энхболд -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-08-15 13:41 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Засаг даргын Тамгын газрын дарга Н.Энхболд: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-08-15 14:48 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Засаг даргын Тамгын газрын дарга Н.Энхболд: Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Хэлтсийн дарга Т.Эдмон -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-08-16 08:21 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Хэлтсийн дарга Т.Эдмон: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-08-16 08:21 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Хэлтсийн дарга Т.Эдмон: Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн Д.Өнөржаргал -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-08-16 15:49 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн Д.Өнөржаргал: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-08-22 08:54 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Д.Гэрэлмаа: Хариу хяналаа./Хангалттай шийдвэрлэсэн/

UBSmart ERP API 2019-08-22 08:54 Саналыг хаав.