Тийм
Үгүй

Санал, хүсэлт хүлээн авах

Таны санал, хүсэлтийг дуудлага, мессеж, чат зэрэг нийт 12 төрлөөр хүлээн авч байна.

Утас

11-11 дугаарт холбогдох

Дуут шуудан

11-11 дугаарт холбогдон дуут шуудан илгээх

Facebook

Фэйсбүүк хуудсаар хандах

И-мэйл

1111@gov.mn

Биечлэн

ИОНХТ-д биеэр ирэх

APP

Киоск

Заагдсан байршлын киоскт очих

Веб хуудас

11-11.mn хуудсаар зочлох

Төрийн алба, төрийн өмчийг "Шимэгчид"-ээс салгах "Шүүр" ажиллагаанд нэгдээрэй

11-11 төвийн системд иргэн нэвтрэх

11-11 төв веб сайтаар өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт илгээх

11-11 төвийн системийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн явцыг харах

11-11 төвийн санал асуулгад оролцох

11-11 төвийн хэлэлцүүлэгт оролцох

Статистик

2024 оны 3-р улирлын байдлаар нийт санал, хүсэлт бүртгэгдсэн байна

Талархал