Тийм
Үгүй

Засгийн газрын Иргэд, олон нийттэй харилцах 11 11 төв нь иргэн таны санал, хүсэлтийг утсаар болон цахим хуудас, биечлэн, гар утасны аппликейшн, и-мэйл, дуут шуудан зэрэг шугамаар шуурхай хүлээн авч, асуудал хариуцсан байгууллагаар шийдвэрлүүлэн хариу өгч, төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай, нээлттэй хүргэхийг эрхэмлэн ажиллаж байна.