Тийм
Үгүй

Яамдуудын санал, Хүсэлт хүлээн авах утас, и-мэйл